1- Generals:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya i Portugal per Sonia Sagredo Ibáñez, amb C.I.F. nombre 50313790W, d'ara endavant "mimaniqui.es" amb destinació a empreses i persones físiques.

Tot comanda feta a mimaniqui.es implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de mimaniqui.es vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per mimaniqui.es. El fet que mimaniqui.es no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos a el dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

2- Preus:

Els preus publicats en mimaniqui.es són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Els preus no porten l'IVA i aquest es carregarà a l'total de la cistella de la compra en el moment de formular la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a mimaniqui.es.

Les ofertes sobre productes de venda a mimaniqui.es es mostraran a l'apartat "Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- Diferents maneres de pagament:

A l'formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en mimaniqui.es mitjançant:

 - Transferència bancària.

 - Targeta de crèdit.

 - Paypal

 - En efectiu si retira la comanda a les nostres instal·lacions.

 - Pagant al lliurament de la comanda (pagament contra reemborsament), aquesta modalitat de pagament tindrà un recàrrec per compensar la comissió que cobra l'agència de transports.

4- Producte:

Les ofertes presentades per mimaniqui.es són vàlides dins de el límit de les existències disponibles. Mimaniqui.es es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera a l'venedor mimaniqui.es.

5- Trameses:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda. Els terminis de lliurament són orientatius. Depenent de la destinació, mode d'enviament i fins i tot condicions climàtiques, l'enviament pot patir retards. No obstant la seva demora no implicarà ni anul • lació de la comanda ni indemnització. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes. Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en www.mimaniqui.es Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets a el client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament. Per enviaments a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla i fora de la península, consulteu-nos.

6- Polítiques de devolucions i anul · lacions

   6-1 Devolució de mercaderia:

            La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en mimaniqui.es en el termini de 14 dies des de la data de recepció.

            No haurà d'aportar cap explicació, serà acceptat qualsevol article, comprat a mimaniqui.es, retornat en el seu embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. En cas contrari mimaniqui.es es reserva el dret de rebutjar la devolució.

            Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho a l'departament de atenció a el client.

            En un termini màxim de 10 dies de la recepció de la devolució, mimaniqui.es es compromet al seu reemborsament.

             Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, mimaniqui.es càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.

   6-2 Anul·lació de comanda:

                Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquest mateix comanda.