Enviaments:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda.

L'enviament es realitzarà amb un servei d'entrega en 24 hores. Aquests terminis de lliurament són orientatius, depenent de la destinació, mode d'enviament i fins i tot condicions climatològiques, l'enviament pot patir retards.

No obstant la seva demora no implicarà ni anul • lació de la comanda ni indemnització.

Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en www.mimaniqui.es

Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets a el client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament, disposa d'un màxim de 24 hores per a la comunicació d'incidències o defectes en l'enviament, transcorregut aquest termini no s'admetran reclamacions de desperfectes o trencaments.

Per enviaments a les Illes Canàries, Balears, Ceuta, Melilla i fora d'Espanya i Portugal, consulteu-nos.

Anul·lació de comanda:

Si l'anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia, el client pagarà cap despesa. En el cas d'una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d'enviament així com les despeses de devolució d'aquest mateix comanda.

Devolució de mercaderia:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en www.mimaniqui.es en el termini de 14 dies des de la data de recepció.

No haurà d'aportar cap explicació, serà acceptat qualsevol article, comprat a www.mimaniqui.es, retornat en el seu embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. En cas contrari mimaniqui.es es reserva el dret de rebutjar la devolució.

Abans de realitzar la devolució, haurà de sol·licitar l'acceptació de devolució per escrit a l'departament d'Atenció a el client (clientes@mimaniqui.es).

En un termini màxim de 10 dies de la recepció de la devolució, mimaniqui.es es compromet al seu reemborsament.

Si la causa de la devolució fos que l'article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, mimaniqui.es càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l'import però no les despeses d'enviament ni les despeses de devolució.