Envío:

Os produtos adquiridos serán entregados á persoa e ao enderezo indicado na orde.

O envío realizarase cun servizo de entrega en 24 horas. Estes prazos de entrega son aproximados, segundo o destino, o método de envío e incluso as condicións meteorolóxicas, o envío pode sufrir atrasos.

Non obstante, o seu atraso non implicará a cancelación da orde nin ningunha compensación.

Os sábados, domingos e festivos non haberá entrega nin entrega de pedidos.

De xeito predeterminado, as facturas enviaranse ao enderezo de correo electrónico indicado polo cliente no momento do rexistro en www.mimaniqui.es

Considérase que se entrega un pedido cando o transportista entrega o paquete ou paquetes ao cliente e o cliente asina o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente para verificar o estado da mercadoría ao recibo e indicar todas as anomalías no recibo de entrega, ten un máximo de 24 horas para informar de incidentes ou defectos no envío, despois deste período non se aceptarán reclamacións. de danos ou roturas.

Para envíos a Canarias, Illas Baleares, Ceuta, Melilla e fóra de España e Portugal, póñase en contacto connosco.

Cancelación da orde:

Se a cancelación do pedido chega antes da saída da mercadoría, o cliente non pagará gastos. No caso de que se cancelase unha vez realizada a orde, o cliente será responsable dos gastos de envío así como dos gastos de devolución deste mesmo pedido.

Devolución da mercadoría:

A nosa política, cumprindo a normativa vixente, é outorgarche o dereito de devolver calquera elemento adquirido en www.mimaniqui.es dentro dos 14 días seguintes á data da recepción.

Non terá que proporcionar ningunha explicación, ningún elemento será aceptado, comprado en www.mimaniqui.es, devolto no seu envase orixinal, en perfecto estado e protexido para que non se reciba con selos ou cintas de transporte. En caso contrario, mimaniqui.es resérvase o dereito a rexeitar a devolución.

Antes de realizar a devolución, terá que solicitar por escrito a aceptación de devolución ao departamento de atención ao cliente (clientes@mimaniqui.es).

Nun prazo máximo de 10 días desde a recepción do retorno, mimaniqui.es acepta o seu reembolso.

Se o motivo da devolución é que o produto devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado na orde, mimaniqui.es asumirá os gastos da devolución e do novo envío. Se o motivo da devolución é que a orde non che satisfaga, devolveremos o importe pero non os gastos de envío ou devolución.