1- Xeral:

Estas condicións xerais de venda aplícanse estrictamente a todas as vendas de produtos realizadas en España e Portugal por Sonia Sagredo Ibáñez, con C.I.F. número 50313790W, en diante "mimaniqui.es" para empresas e particulares.

Calquera pedido realizado a mimaniqui.es implica necesariamente como condición esencial, determinante e esencial, a aceptación sen reserva por parte do Cliente das Condicións Xerais de Venda de mimaniqui.es en vigor o día en que se efectúe a orde correspondente. Ademais, o cliente recoñece que a aceptación destas condicións implicará a aplicación destas á orde á que se refire, así como a calquera orde posterior, a excepción daqueles casos en que mimaniqui.es se poña en coñecemento de novas condicións. O feito de que mimaniqui.es non recorra nun momento dado a ningunha das condicións presentes non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado.

Lei aplicable e xurisdición competente. A interpretación e execución das condicións, así como todos os actos que resulten delas, estarán suxeitos ao dereito español, salvo que exista disposicións de orde pública contrarias a ela.

2- Prezos:

Os prezos publicados en mimaniqui.es son en euros e son válidos salvo erros tipográficos. Os prezos non levan IVE e este cobrarase no total da cesta da compra no momento da realización do pedido, calquera cambio da taxa do IVE aplicarase automaticamente aos prezos dos produtos á venda en mimaniqui.es.

As ofertas de produtos a venda en mimaniqui.es mostraranse na sección "Ofertas" ou indicadas na folla de produtos e, a menos que se indique o contrario, serán válidas sempre que se mostren na pantalla.

3- Diferentes métodos de pago:

Ao formular a solicitude, o cliente pode elixir libremente pagar as compras realizadas en mimaniqui.es por:

 - Transferencia bancaria.

 - Tarxeta de crédito.

 - Paypal

 - En efectivo se retiras o pedido nas nosas instalacións.

 - Ao pagar a entrega do pedido (efectivo na entrega), este método de pago terá un recargo para compensar a comisión que cobra a axencia de transporte.

4- Produto:

As ofertas presentadas por mimaniqui.es son válidas dentro do límite das existencias dispoñibles. Mimaniqui.es resérvase o dereito a modificar a variedade de produtos en función das dificultades que impón os seus provedores.

As fotografías, gráficos e descricións dos produtos propostos para a venda só son indicativos e non vinculan de ningún xeito ao vendedor mimaniqui.es.

5- Envío:

Os produtos adquiridos serán entregados á persoa e ao enderezo indicado na orde. Os prazos de entrega son aproximados. Dependendo do destino, do método de envío e incluso das condicións meteorolóxicas, o envío pode demorarse. Non obstante, o seu atraso non implicará a cancelación da orde nin ningunha compensación. Os sábados, domingos e festivos non haberá entrega nin entrega de pedidos. De xeito predeterminado, as facturas enviaranse ao enderezo de correo electrónico indicado polo cliente no momento do seu rexistro en www.mimaniqui.es Considérase que se entrega un pedido no momento en que o transportista entrega o paquete ou paquetes ao cliente e esta firma o documento de recibo de entrega. É responsabilidade do cliente verificar o estado da mercadoría ao recibo e indicar todas as anomalías no recibo de entrega. Para os envíos a Canarias, Ceuta, Melilla e fóra da península, póñase en contacto connosco.

6- Políticas de devolución e cancelación

   6-1 Devolución de mercadorías:

            A nosa política, cumprindo a normativa vixente, é outorgarche o dereito a devolver calquera elemento adquirido en mimaniqui.es nun prazo de 14 días desde a data de recepción.

            Non terás que proporcionar ningunha explicación, aceptarase ningún elemento, comprado en mimaniqui.es, devolto no seu envase orixinal, en perfecto estado e protexido para que non se reciba con selos ou cintas de transporte. En caso contrario, mimaniqui.es resérvase o dereito a rexeitar a devolución.

            Antes de facer a devolución, terás que avisar ao departamento de atención ao cliente.

            Nun prazo máximo de 10 días desde a recepción do retorno, mimaniqui.es acepta o seu reembolso.

             Se o motivo da devolución é que o produto devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado na orde, mimaniqui.es asumirá os gastos da devolución e do novo envío. Se o motivo da devolución é que a orde non che satisfaga, devolveremos o importe pero non os gastos de envío ou devolución.

   6-2 Cancelación da orde:

                Se a cancelación do pedido chega antes da saída da mercadoría, o cliente non terá gastos. No caso de que se cancelase unha vez realizada a orde, o cliente será responsable dos gastos de envío así como dos gastos de devolución deste mesmo pedido.